theme

طرح نوسازی و زیبا سازی ناوگان

با توجه به اکرام رانندگان و نوسازی و زیبا سازی  صندلی ناوگان به همت پرسنل تشکدوزی ، اتمام صندلی اتوبوس ۳۶۸۲ انجام شد و با بهترین کیفیت و پایه گردان بروی اتوبوس۳۶۸۲ نصب گردید .《اتحاد، همدلی، هم افزایی》

1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.