theme

آنالیز کیفیت روغن

به گزارش روابط عمومی طوس سیر رضوان آزمایشهایی جهت کیفیت و روانکاری ، تضمین کیفیت و تاییدیه وضعیت پایش روغن در دست اقدام می باشد .

در شرایط کاری و طول زمان معین ، خاصیت روانسازی ، ویژگی ضد فرسایش ، تحمل فشار ، قلیایی و اسیدی بودن روغن ، ضد خوردگی و ضد زنگ ، سنجش میزان دمای احتراق و اشتعال و ویژگی کار در دمای سرد مورد آزمایش قرار می گیرد .

این موارد از جمله استانداردهای تاییدیه صنعتی تحت نظارت سازمان جهانی استاندارد است .

تاییدیه استاندار بودن روغن مصرفی در شرکت البرز تدبیر مورد بررسی قرار می گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.