theme

بازسازی اتوبوس ۳۶۵۳

در ادامه فرآیند بازسازی ناوگان شرکت طوس سیر رضوان به لطف الهی و با تکیه بر توان داخلی کارشناسان فنی، بازسازی اتوبوس ۳۶۵۳ به اتمام رسید.

asd

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.