theme

تعمیر دینام های خراب

به همت پرسنل بخش برق ،تعمیر و جمع آوری کلیه دینام ۱۵۰امپر در این بخش انجام میگردد و بعد از تعمیر تحویل واحد انبار می شود تا در مواقع ضروری در حداقل زمان بر روی ناوگان نصب گردد. 

《اتحاد، همدلی، هم افزایی》

4f89f7a1-9a28-415c-b0cb-e35c376eb2c5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.