theme

کسب امتیاز ۹۰ طوس سیر رضوان

✅رنگ و بوی امید در مجموعه

🔻 به گزارش روابط عمومی طوس سیر رضوان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ مدیرعامل مجموعه دکتر صاحبی گزارشی از اقدامات انجام شده در سال جاری و اقدامات پیش رو در بهار ۱۴۰۱ ارائه کرد در همین راستا دکتر صاحبی مدیرعامل مجموعه با اشاره به پیشرفت در حوزه خدمات و حمل و نقل درون شهری اظهار داشت : خوشبختانه در بحث ارزیابی عملکرد امتیاز ۹۰ را کسب کردیم .

🔻 در حوزه عملکرد و صیانت از اهداف مجموعه شایان ذکر است بر پای کمپین های اجرایی شستشو، نظافت، زیباسازی ، ضدعفونی و بررسی روشنایی تاثیر بسزایی در کسب امتیاز داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.